Mrtvice | Příznaky, následky, léčba

Mrtvice, neboli cévní mozková příhoda (CMP), je náhlá ztráta krevního oběhu v mozku, která může vést k poškození mozkových buněk a následnému úmrtí. Jedná se o závažný stav, který vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc. Existují dva hlavní typy mrtvice: ischemická a hemoragická.

Ischemická mrtvice

Ischemická mrtvice je způsobena zúžením nebo ucpáním cév v mozku, které brání průtoku krve. Mezi rizikové faktory ischemické mrtvice patří věk, vysoký krevní tlak, cukrovka, vysoká hladina cholesterolu, kouření, obezita a fibrilace síní.

Hemoragická mrtvice

Hemoragická mrtvice je způsobena prasknutím cévy v mozku, které vede k krvácení do mozkové tkáně. Rizikové faktory hemoragické mrtvice zahrnují vysoký krevní tlak, aneurysma mozkových cév a poruchy srážlivosti krve.

Příznaky mrtvice

Příznaky mrtvice se mohou objevit náhle a bez varování. Mezi nejčastější příznaky patří:

 • Náhlá necitlivost nebo slabost obličeje, paže nebo nohy, obvykle na jedné straně těla
 • Náhlá zmatenost, problémy s řečí nebo porozuměním
 • Náhlé potíže s chůzí, ztráta rovnováhy nebo koordinace
 • Náhlá silná bolest hlavy bez zjevné příčiny

Pokud máte podezření na mrtvici, je důležité okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Čím dříve je mrtvice diagnostikována a léčena, tím větší je šance na minimalizaci poškození mozku a zlepšení prognózy pacienta.

Náhlá slabost, ztráta řeči a ochrnutí obličeje/končetiny signalizují mrtvici. Okamžitě volejte 155!

Léčba mrtvice

Léčba mrtvice závisí na typu mrtvice a závažnosti symptomů. U ischemické mrtvice se podávají léky na rozpuštění krevní sraženiny. U hemoragické mrtvice se může provést operace k zastavení krvácení. Po stabilizování stavu pacienta následuje rehabilitace, která pomáhá obnovit ztracené funkce.

Důsledky mrtvice

Důsledky mrtvice se liší v závislosti na typu mrtvice a závažnosti symptomů. Mohou zahrnovat ochrnutí, ztrátu řeči, problémy s pamětí a myšlením, depresi a úzkost.

Prevence mrtvice

Prevence mrtvice je klíčová. Mezi preventivní opatření patří:

 • Zdravá strava
 • Pravidelná fyzická aktivita
 • Udržování zdravé váhy
 • Nekouření
 • Kontrola krevního tlaku, cholesterolu a cukru v krvi

Mrtvice je závažný stav, ale s včasnou diagnózou a léčbou je možné minimalizovat poškození mozku a zlepšit prognózu pacienta. Informace o mrtvici a preventivních opatřeních vám pomohou chránit sebe i své blízké před touto hrozbou.

Další informace:

 • Česká společnost pro cévní mozkovou příhodu
 • Národní ústav duševního zdraví: https://www.nudz.cz/
 • Světová zdravotnická organizace

Napsat komentář

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.