senior-man-spectacles-presses-hand-chest-has-heart-attack-suffers-from-unbearable-pain-closes-eyes-wears-optical-glasses-poses-against-blue-wall (1)
keep-calm-caring-elderly-woman-stroking-her-husbands-back-consoling-him-while-he-crying-being-upset-by-loss-his-friend (1)

Co je mrtvice?

Mrtvice je náhlá ztráta průtoku krve do mozku, která může vést k poškození mozkových buněk a smrti. Může se jednat o ischemickou mrtvici (způsobenou krevní sraženinou) nebo hemoragickou mrtvici (způsobenou prasknutím cévy).

Příznaky mrtvice:

Co dělat v případě mrtvice:
 • Okamžitě volejte 155! Čím dříve je pacient s mrtvicí léčen, tím větší je šance na minimalizaci poškození mozku.
 • Nepodávejte pacientovi žádné léky ani jídlo.
 • Udržujte pacienta v poloze vleže a zvedněte mu hlavu a ramena.
 • Pozorujte pacientovy příznaky a informujte o nich záchranáře.
Důsledky mrtvice:

Důsledky mrtvice se liší v závislosti na závažnosti a místě postižení mozku. Mohou zahrnovat:

 • Ochrnutí
 • Ztráta řeči
 • Poruchy paměti a myšlení
 • Změny osobnosti a nálady
 • Deprese
Rehabilitace po mrtvici:

Rehabilitace po mrtvici je důležitá pro to, aby se pacient mohl co nejvíce zotavit a znovu zapojit do běžného života. Rehabilitační program může zahrnovat:

 • Fyzioterapie
 • Ergoterapie
 • Logopedie
 • Rehabilitační psychologie
Prevence mrtvice:

Existuje několik faktorů, které zvyšují riziko mrtvice, včetně:

 • Vysoký krevní tlak
 • Vysoká hladina cholesterolu
 • Cukrovka
 • Kouření
 • Obezita

Zdravý životní styl může pomoci snížit riziko mrtvice. To zahrnuje:

 • Udržování zdravé váhy
 • Pravidelnou fyzickou aktivitu
 • Zdravé stravování
 • Nepoužívání tabáku
 • Kontrolu krevního tlaku, cholesterolu a cukru v krvi
Další informace: